domaljevac-šamac.com
Portal za općinu Domaljevac-Šamac

Udruga Angelus uspješno realizirala značajan projekt

Bolji uvjeti za sve korisnike

0 417

- Postavite ovdje svoj oglas -

Udruga roditelja djece s posebnim potrebama Angelus sa sjedištem u Domaljevcu ovih dana je uspješno realizirala značajan projekt za ovu udrugu i korisnike Dnevnog centra Angelus. Riječ je o uređenju dvorišta Dnevnog centra.

Kako je poznato Udruga Angelus je dobila na korištenje objekt nekadašnje škole u Grebnicama i prostorije tog objekta preuređene su u dnevni centar gdje se djeci s poteškoćama u razvoju pružaju edukativno-terapeutske usluge. Sve prostorije u objektu su uređene i kabineti su opremljeni opremom i uređajima za rad defektologa.

No, dvorište je ostalo proprilično neuređeno. Zato je na red došlo da se uredi i dvorište. Budući da dvorište obuhvaća veliku površinu cijena potrebnih radova je bila dosta visoka. Izrađena je projektna dokumentacija i krenulo se s prikupljanjem sredstava. Kako su nam iz Udruge Angelus rekli taj zahtjevan posao nije tekao nimalo lako. Udruga je aplicirala na niz javnih poziva i natječaja, ali bez podrške od strane politike gotovo da nije išlo nikako. Kako to inače ide u našem društvu.

Dvorište je bilo zapušteno i trebalo ga je urediti.

Unatoč tim otegotnim okolnostima Predsjednik udruge je uspio ishoditi određena sredstva kako bi se započelo s realizacijom projekta uređenja dvorišta. Po javnom pozivu Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica osigurano je 35.000 KM, dok je 15.000 KM osigurano od Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje Republike Hrvatske.

Za pomoć u realizaciji projekta Udruga se obratila Općini Domaljevac-Šamac i Vladi Županije Posavske. Općina je za ovu namjenu osigurala 5.000 KM.  U Vladi Županije Posavske su prihvatila ovaj projekt i u razgovoru s Predsjednikom Vlade udruzi Angelus su obećana sredstva koja nedostaju (36.000 KM), no do realizacije tih obećanja nije došlo. Izuzev što je Vlada ŽP krajem 2021. godine donijela Odluku kojom je ovaj projekt potpomogla sa 2.000 KM.

Budući da su prolazili svi rokovi Upravni odbor udruge Angelus je donio odluku da se ovog ljeta krene sa realizacijom aktivnost u mjeri koliko su to prikupljena sredstva dozvoljavala. Prikupljene su ponude izvođača radova i prema ponudama je bilo evidentno da se projekt neće moći realizirati u cijelosti. Sve ponude su bile daleko više od raspoloživih sredstava. Zato je odlučeno da se ide na parcijalnu realizaciju projekta što je i učinjeno.

Nakon gotovo tri tjedna aktivnosti u dvorištu ispred škole u Grebnicama dobili su se obrisi gotovog rješenja. Kako su nas izvijestili iz Udruge Angelus cijelo dvorište je očišćeno od stare oronule staze. Uklonjene su trule parkovske klupe i povađeno je neuredno i oštećeno drveće koje je narušavalo koncept plana uređenja dvorišta. Elektodistribucija je povadila rasvjetne stupove i time pružila mogućnost da poslovi sa uređenjem dvorišta mogu započeti.

Postavljena je nova pješačka staza izgrađena od behaton opločnika, omeđena s obje strane rubnjacima u dužini od 54 metra. Osim staze popločen je parking prostor uz sam objekat Dnevnog centra čime su stvoreni uvjeti boljeg i funkcionalnijeg pristupa objektu. Ovo je posebice značajno za roditelje koji imaju djecu s velikim postotokom invaliditeta. Naime, takva djeca koriste invalidska kolica i važno je da se s vozilom može pristupiti što bliže objektu. Također je vođeno računa da je parking prostor komotan za invalidne osobe i da se nesmetano može izaći iz vozila, a osoba u kolicima na lakši način uvesti u sam objekt Dnevnog centra.

Finalni radovi još nisu urađeni, ali se jasno vide konture kako će dvorište izgledati kada se sve završi.

Sam pristupni put nije asfaltiran, jer nije osigurano dovoljno sredstva za tu namjenu. Ali je put cijelom dužinom nasut tampon diabaz šljunkom i cijela trasa je poravnata. Time je riješen problem rupa koje su bile veliki problem na pristupnom putu centru budući da su se za vrijeme kišnog vremena na istom stvarale velike lokve i prometovanje putničkim vozilima je bilo iritantno i otežano.

Ovom aktivnošću završena je jedna cjelina i Upravni odbor ne krije zadovoljstvo  postignutim.

Kako nam je rekao predsjednik udruge Petar Dujmenović, ovim projektom smo kvalitetu usluga podigli na višu razinu. Roditeljima, defektolozima i svima koji posjećuju naš dnevni centar omogućili smo lakši i komotniji pristup objektu. Riješili smo dio parkinga što će svima olakšati parkiranje svojih vozila, a posebice nas raduje što smo djeci i osobama koji rabe invalidska kolica vidno olakšali pristup objektu što je bio i cilj ovog projekta.

Slijedi druga faza realizacije projekta kada će se u cijelost dovršiti započeti radovi.

Koristim i ovu prigodu da se zahvalim svim donatorima, svim članovima Upravnog odbora udruge i roditeljima djece koji su sudjelovali u realizaciji ovog projekta. Također se zahvaljujem Općinskom načelniku općine Domaljevac-ŠamacStjepanu Piljiću i njegovim suradnicima koji su nam pružili logističku potporu bez koje bi ovaj projekt puno teže realizirali. Zahvaljujemo i svima drugima koji su dali svoj doprinos da se ovaj naš programski cilj ostvari, jer bilo je puno njih koji su na razne načine pomogli našu udrugu. Također zahvala i našim defektolozima koji su nam dali potporu i koji su participirali u izradi idejnog rješenja ovog projekta, istakao je za naš portal predsjednik udruge Angelus Petar Dujmenović.

domaljevac-samac.com

- Postavite ovdje svoj oglas -

Učitavanje...