domaljevac-šamac.com
Portal za općinu Domaljevac-Šamac

Statistika župe Grebnice (Bazik/Grebnice) za 2016. godinu

0 1.490

Kraj godine je vrijeme da se objave statistički podaci. Iako nemamo prave pokazatelje za Bazik imamo one koje je naš župnik obradio za župu Grebnice. Pa ćemo iste podastrijeti ovdje i kratko ih prokomentirati.

- Postavite ovdje svoj oglas -

Naš župnik fra Mićo Živković je u vremenu između Božića i Nove godine obavio blagoslov obitelji u cijeloj župi. Prilikom blagoslova prikupljeni su određeni podaci koji govore o broju obitelji koje su primile svećenika, te o broju umrlih, krštenih i vjenčanih.

Po tim podacima u Baziku je obavljen blagoslov u 89 kuća, dok je u Grebnicama broj obitelji u kojima netko živi gotovo tri puta veći tako da su u susjednom selu blagoslovljene 232 kuće. Dakle, cijela naša župa ima 321 kuću u kojima netko živi, a da su primile svećenika u kuću i da su tom prigodom evidentirane.

U protekloj godini u našoj župi bilo je ukupno 9 krštenja. Ne navodi se koliko se tih krštenja odnosi na Bazaik, a koliko na Grebnice. Isto se ne odnosi radi li se o djeci i obiteljima koji su stalno nastanjeni ovdje ili je riječ o djeci naše dijaspore koja je ovdje samo obavila sakrament krštenja.

Ukupan broj umrlih u našoj župi u toku 2016. godine je zaustavljen na brojci 24. Isti broj umrlih evidentiran je i 2015. godine.

Od ukupnog broja umrlih sa naše župe čak je 11 njih iz Bazika. Podaci o umrlim Bazičanima se nalaze u našoj redovnoj rubrici Umrli i rođeni.

Tijekom 2016. godine u našoj župnoj crkvi vjenčano je 5 parova.

Ovo su za sada jedini podaci koje smo uspjeli prikupiti. Kada se statistički podaci kompletiraju objavit ćemo ih na našoj stranici.

Na kraju se treba zapitati ima li potrebe da se ovi podaci dodatno komentiraju? Sve je jasno. Statistika uopće ne ohrabruje. Negativni trendovi se nastavljaju. Sve nas je mnaje i manje. Djeca se gotovo pa ne rađaju. Broj umrlih je u zadnje ti godine u kontinuitetu ujednačen. Možda i nije tako prevelik, jer svijet je uvijek umirao i to nas čeka sve. Ali se nekad u našem zavičaju puno više rađalo pa su rezultati nekadašnje statistike davali puno manje pesimizma. Posebno u odnosu na današnje vrijeme kada nam statistika i same činjenice o depopulacijskom procesu stvaraju gorčinu i žaljenje, jer više je nego razvidno da kao narod nestajemo.

Koliko će našeg stanovništva umrijeti u ovoj 2017. godini teško je znati. Ali nije teško prognozirati da će trend depopulacije i dalje biti nastavljen. Broj rođenih će sigurno biti manji od broja umrlih. Ostaje nam samo da priželjkujemno da taj odnos bude manji nego je bio protekle 3 godine. Ili ćemo se samo uzalud nadati?

I sada kada znammo da nam je stopa mortaliteta ogromna bit će da je kasno da išta učinimo po tom pitanju. Jednostavno, kasno je za sve. Mi smo narod koji nestaje. Samo je pitanje koliko će vremena proći da potpuno isčeznemo sa ovih prostora. A zar je to uopće važno? Hoće li to biti za 50 ili 100 godina ništa ne mijenja na stvari.

domaljevac-samac.com

- Postavite ovdje svoj oglas -

Učitavanje...