domaljevac-šamac.com
Portal za općinu Domaljevac-Šamac

Revizori uočili značajne nepravilnosti u radu i trošenju javnog novca koje utiče na kvalitet života građana

Centri civilnih inicijativa (CCI)

0 266

- Postavite ovdje svoj oglas -

Centri civilnih inicijativa (CCI) pozivaju zastupnike Posavskog kantona da konačno uspostave parlamentarni nadzor nad realizacijom revizorskih preporuka kako bi se obezbijedilo otklanjanje svih uočenih nepravilnosti u radu kantonalnih institucija. U skladu sa tim neophodno je da Kolegij Skupštine na narednoj sjednici omogući raspravu o revizorskim izvještajima zajedno sa planovima za otklanjanje nepravilnosti.

Ured za reviziju institucija FBIH je ove godine objavio revizorske izvještaje za 3 institucije Posavskog kantona i to Zavod zdravstvenog osiguranja Posavskog kantona, Služba za upošljavanje Posavskog kantona, te Budžet Posavskog kantona. Revizorski izvještaji ukazuju na značajne nepravilnosti u radu i trošenju javnog novca od strane ovih kantonalnih institucija. Za identifikovane nepravilnosti revizori su uputili 60 preporuka u cilju efikasnijeg rada institucija, s tim da je čak 35 ponovljeno iz prethodnog perioda. Revizori su za 2022. godinu između ostalog utvrdili da je Zavod zdravstvenog osiguranja Posavskog kantona dodjelu jednokratnih novčanih pomoći za teško bolesne osobe vršila odlukom direktora, bez utvrđenog načina bodovanja pri dodjeli sredstava. Osim toga utvrđeno je da su sredstva iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u iznosu od 15.000 KM dodjeljivana neprofitnim organizacijama bez jasno utvrđenih kriterija.

Dodatno, u revizorskim izvještajima identifikovano je da od 3.891 nezaposlene osobe na području Županije Posavske na 31. 12. 2022. godine njih 1.029 nije imalo plaćeno zdravstveno osiguranje Službe i mogućnost dobivanja zdravstvene legitimacije te da Služba za upošljavanje Posavskog kantona tokom 2022. godine nije vršila monitoring, evaluaciju i izvještavanje o realizaciji programa sufinansiranja zapošljavanja. Također, revizori su utvrdili značajne nepravilnosti u upravljanju Budžetom Posavskog kantona u 2022. godini. Naime, zastupnicima i članovima radnih tijela vršena je isplata pune mjesečne naknade bez obzira na prisustvo sjednicama. Dodatno u organima državne službe sedmično radno vrijeme je 37,5 sati umjesto propisanih 40 sati.

Da se kantonalnim Budžetom ne upravlja adekvatno, pokazuju i sljedeći nalazi revizije. Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je tokom 2022. godine dodijelilo transfere zdravstvenim ustanovama i centrima za socijalnu pomoć u iznosu od 1.764.000 na osnovu zahtjeva korisnika, bez jasno utvrđenih i mjerljivih kriterija. Osim toga, dodjela tekućeg transfera jedinicama lokalne samouprave i mjesnim zajednicama  u iznosu od 1.300.000 KM kod Ministarstva finansija izvršena je bez primjene utvrđenih kriterija ili bez definisanja kriterija. Također i kod Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i sporta i Vlade Posavskog kantona raspodjela tekućih transfera neprofitnim organizacijama u iznosu od najmanje 973.900 KM nije izvršena na osnovu dovoljno jasnih i mjerljivih kriterija. Dodatno, raspodjela kapitalnih transfera u iznosu od 830.000 KM nije izvršena u skladu sa programima i Zakonom o izvršavanju Budžeta.

S obzirom na to da su nepravilnosti uočene kod kantonalnih institucija koje su izuzetno značajne kako bi se građanima Posavskog kantona obezbijedio bolji život i pružile bolje usluge, smatramo da je neophodno da Skupština Posavskog kantona prati planove za provođenje preporuka javne revizije, kako bi se slabosti i nepravilnosti u radu institucija ispravile.

Centri civilnih inicijativa (CCI)

- Postavite ovdje svoj oglas -

Učitavanje...