domaljevac-šamac.com
Portal za općinu Domaljevac-Šamac

Pola župe Grebnice doma, a pola u inozemstvu

Statistika župe Grebnice

0 345

- Postavite ovdje svoj oglas -

Župna stranica župe Grebnice objavila je statističke podatke za župu za proteklu 2023. godinu. Župa Domaljevac nema svoju web stranicu, a ni na Facebook profilu nisu ništa objavili tako da nam je za potrebe ovog teksta ostalo samo da prokomentiramo statistiku koja nam je dostupna.

Vjerujemo da su relacije slične i da na župi Domaljevac nije posebno drukčije stanje nego u Grebnicama i Baziku.

Za početak objavljujemo preuzetu statistiku sa grebničke župne stranice.

*Na župi Grebnice u 2023 godine nije bilo dodjele sakramenta krizme. Zbog malog broja krizmanika taj sakrament se dodjeljuje svake druge godine.
**Broj vjenčanih u 2022. godini je neuobičajeno veći zbog pandemije koronavirusa u 2020. i 2021. godini kada su u većem slučaju vjenčanja odgođena za 2022. godinu.
***U 2023. godini od ukupnog broja umrlih bilo je 9 muškaraca i 7 žena, dok je u prethodnoj godini (2022.) broj umrlih muškaraca i žena bio jednak (8).

 

Podaci su jasni i neumoljivi i govore o našoj stvarnosti koja nimalo nije ružičasta.

Po popisu stanovništva iz 1991. godine Grebnice su imale 2210 stanovnika, a Bazik je imao 539 stanovnika. Budući da ćemo ove podatke uspoređivati s crkvenim izvorima koji vode evidenciju o broju katolika treba reći da je broj katolika u Grebnicama i Baziku bio nešto manji od ovog ukupnog broja. Od tog broja treba odbiti pravoslavno stanovništvo, one koji su se izjasnili kao Jugoslaveni računajući da je riječ o ateistima i na kraju one tzv. „ostale“ za koje ne znamo ni tko su ni što su, ostaje da je u Grebnicama i Baziku 1991. godine živjelo oko 2500 katolika. I ta brojka je relevantna za usporedbu sa statistikom župe budući da se prilikom blagoslova kuća za Božić evidentira samo ono stanovništvo koje u svoju kuću primi župnika. Po logici stvari svi ili ogromna većina njih trebali bi biti katolici.

Kako je i na župnoj stranici rečeno ipak je ovdje riječ o statistici. Dakle o određenim skupljenim podacima koji su točno zbrojeni. Ovakva statistička evidencija nema težinu popisa stanovništva, ali svejedno može pružiti relevantne podatke. Pogotovo ako se ti podaci usporede sa istim izvorom od prošle godine. Onda takva statistika dobiva na težini. Ako brojevi i nisu točni, točna je usporedba podataka, a ona puno govori.

Iako mi danas živimo u nekakvom slobodnijem vremenu bez ikakvog utjecaja na slobodu ispovijedanja vjere još uvijek imamo nekoliko kuća i u Baziku i u Grebnicama koje nisu željele primiti svećenika.

Nemo podatke o kojim se obiteljima radi. Svakako je to njihovo pravo, ali kako ne znamo tko su teško nam je znati  za razlog zašto nisu primili svećenika u kuću.

Možemo samo nagađati i pretpostavljati koji su to razlozi zašto te obitelji ne žele svećenika. Da su neka druga vremena tipovali bi na sekularnu ideologiju. No danas to nije u pitanju, jer se pouzdano zna da ljudi koji i nisu baš neki vjernici rado primaju svećenika u kuću.

No da se ne zadržavamo na ovoj, vjerojatno irelevantnoj činjenici, recimo samo da je procjena da u takvim obiteljima i u Baziku i Grebnicama danas živi oko 50 osoba.

Evidencija župnika prati ukupan broj članova obitelji koje su primile blagoslov, broj župljana koji danas žive u svojoj župi i broj članova iz tih obitelji koje trenutno žive i rade u inozemstvu.

Nije sporno da imamo mještane Bazika i Grebnica koji za ovaj Božić nisu dolazili svojim kućama, a da jesu vrlo izvjesno je da bi primili župnika u kuću. Netko je bio spriječen zbog obaveza na poslu, netko možda zbog bolesti. Nekomu se možda nije dalo putovati na dug put za par dana odmora koliko su mogli dobiti za Božić. Svatko ima svoje nekakve razloge i razumljivo je da ne mogu kući doći svi. A da mogu ova statistika bi vjerujemo bila drukčija. No, slični problemi u bili i prethodne godine. Tako da je broj onih koji iz inozemstva ne dolaze svojim kućama u vrijeme Božića i Nove godine sličan kroz godine što ponovo statistiku koju imamo čini relevantnom.

A što statistika kaže?

Broj blagoslovljenih obitelji u Baziku je manji za cca 10%. To nije mali postotak, ali ga ne treba uzimati ozbiljno dok se ne usporede sa podacima od ranijih godina ili sa godinama koje slijede. Pad sa 89 obitelji na 80 u jednoj godini za Bazik je puno. Podsjetimo, prema statističkim podacima broj blagoslovljenih obitelji u Baziku 2017. godine je bio 93. Što znači da su u tih 6 godina Bazik napustile 4 obitelji. A sada za godinu dana njih čak 9. Ipak sve ovo treba uzeti sa rezervom jer ovo su podaci do kojih se došlo, a ne 100% točni podaci.

U Grebnicama je situacija nešto drukčija. 2022. godine 217 obitelji u Grebnicama je primilo blagoslov, a 2023. godine tek 2 obitelji manje. Ovo ipak treba da znači da se trend iseljavanja čitavih obitelji zaustavio. Ako podaci i nisu odveć relevantni stvarna odstupanja od ovih podatka ne bi trebala biti velika.

Kada je u pitanju broj katolika koji živi u Baziku taj broj se smanjio za nešto manje od 14%. Sa 176 Bazik je za godinu dana pao na 154 katolika. Može li više i gore? Vjerujemo da ne može.

S druge strane Grebnice su za godinu dana izgubile oko 10% svojih katolika. Sa 402 su pali na 358. Zanimljivo, broj obitelji im je ostao gotovo nepromijenjen, ali se broj članova obitelji smanjio. Što znači da Grebnice imaju odliv stanovništva. Vjerojatno je riječ o mladima (glava kuće je ostala i zadržala kućno mjesto), jer broj Grebničana koji se nalazi u inozemstvu je povećan za približno isti postotak od 10%. Sa 378 u 2022. godini povećao se na 421 koliko je evidentirano u 2023. godini.

No kod Bazičana nešto nje u redu. Broj Bazičana se smanjio i u inozemstvu. Sa 111 koliko ih je evidentirano 2022. godine njihov broj se u 2023. godini smanjio na 90 osoba. Što je smanjenje za više od 20%.

Mora postojati obrazloženje za ovakav gubitak stanovništva. Sve ide u prilog tomu da je ove godine u Bazik za Božić došlo manje Bazičana koji borave u inozemstvu. Oni nisu evidentirani u ukupnom broju obitelji pa tako nema ih ni među Bazičanima koji su u inozemstvu.

Suma sumarum, župna statistika je pokazala da na župi živi 512 katolika (od prijeratnih cca 2500) i u inozemstvu još 511 članova njihovih obitelji. Što ukupno daje 1023 katolika koji se smatraju pripadnicima župe Grebnice.

Ako se ovaj broj usporedi sa brojem katolika na župi Grebnice iz 2017. godine onda vidimo da župi nedostaje 140 osoba. Ne želimo vjerovati da nas je u 6 godina uistinu toliko manje, nego više vjerujemo da je riječ o evidenciji i popisivanju onih koji su bili dostupni u božićno vrijeme, kako 2017. godine tako i netom protekle 2023. godine.

Kako vidimo Grebnicama i Baziku nedostaje oko 1500 predratnog stanovništva. Taj broj je sigurno nešto manji. Ali ne za puno. Možda maksimalno 100 osoba. Ili još dodatnih 100 osoba, ali oni se vjerojatno ne osjećaju katolicima tako da ih ne treba računati ako govorimo o broju katolika na župi Grebnice.

Taj broj je ipak prevelik. Grebnice i Bazik su izgubili veliki broj stanovnika. Njih više od 1720. Ili blizu 1480 katolika.

S pravom se postavlja pitanje gdje su ti ljudi. Gdje je nestalo 1500 Bazičana i Grebničana?

Ne možemo se vaditi na rat. Uistinu, rat je odnio svoje žrtve… Ali rat nije ni smio ni mogao biti razlog takvom osipanju stanovništva. Je li visok mortalitet uzrok smanjenja velikog broja stanovništva? Nije. Broj umrlih je razmjeran i konstantan kroz dugi niz godina i odgovora ukupnom broju stanovnika na župi. Je li slab natalitet uzrok nestajanju Bazičana i Grebničana. Jednim dijelom svakako jeste, ali nije presudan da se u dvadesetak godina broj stanovnika na župi prepolovi.

Potkrijepimo ova razmišljanja još nekim statističkim pokazateljima.

Broj vjenčanih parova u 2017. godina na našoj župi je bio 3. Broj vjenčanih u 2023. godini je 4. To je izgleda konstanta i predstavlja nekakav prosječan broj vjenčanih u toku godine u našoj župi kroz duži vremenski period. Mada ovaj statistički podatak ne govori puno o broju kretanja stanovništva na župi jer se u grebničkoj župnoj crkvi vjenčavaju djevojke koje se udaju, dakle one koje napuštaju našu župu (uz uvjet da se udaju izvan naše župe što je i najčešći slučaj). Ne postoje podaci  koliko je momaka oženjeno s naše župe i koliko smo po snajkama u plusu.

Za vitalnost nekog naroda važna su djeca. Broj rođenih. Po evidenciji župe Grebnice u toj župi u 2023. godini kršteno je 14 djece. U prethodnoj godini (2022.) kršteno je 10 djece. Statistika govori da je 2017. godine na župi Grebnice kršeno samo 4 djece. Po ovoj statistici čini se veliki napredak. Možda nekakvog napretka i ima, ali čini se da ova statistika ozbiljno zavarava. Naime od ovih 14 krštenih njih troje ili četvero ostaju u župi. Ostalih 10 ili 11 djece sa svojim roditeljima ide natrag u Njemačku, Austriju, Švicarsku i tko zna u koju zemlju već, ovisno o tome gdje im roditelji žive i rade. Ovaj podatak nimalo ne ohrabruje jer praksa je pokazala da djeca rođena u inozemstvu koja pohađaju školovanje u inozemstvu u najčešćem slučaju bivaju asimilirana i gotovo nikad se ne vraćaju u zemlju svojih očeva.

Protekle godine na župi Grebnice nije bilo krizme. Djece je toliko malo da se dodjela sakramenta krizme upriliči tek svake druge godine. A kako je krenulo ne bi iznenadilo da krizmu imamo i svake treće godine.

Broj umrlih tijekom 2023. godine na župi Grebnice zaustavio se na brojci 16. Jednako koliko i u godinu dana ranije. Razlika je ta što je u 2023. godini umrlo 9 muškaraca i 7 žena, dok je u 2022. godini umrlo 8 muškaraca i 8 žena.

To bi otprilike bilo to što se tiče statistike na župi Grebnice. Nema izraženijih promjena u odnosu na prethodnu godinu. Mnogi će zaključiti zar i može gore. Dosegli smo kritičnu točku kada se statistika teško može pogoršati. No ona je dalje negativna i polako ali sigurno vodi izumiranju župe.

Na stanovništvo je trebalo paziti ranije. A to očito nije činjeno. Dopustili smo da nam se veliki broj Bazičana i Grebničana rasprši svugdje po svijetu. Dopustili smo da se veliki broj njih više ne osjećaju Bazičanima i Grebničanima. Skrasili su se negdje drugdje. Sada su oni stanovnici Kukuruzara, Beča i tko zna kojih sve ne mjesta što u Republici Hrvatskoj što u drugim zemljama zapadne Europe.

Za potrebe ovog teksta nećemo ići u širinu i upinjati prstom u eventualne krivce za ovakvu golgotu stanovništva župe Grebnice. Prepustiti ćemo našim čitateljima da sami izvode zaključke o istom.

Mi ćemo zaključiti da nikako nije dobro i nadati se da gore i ne može.

domaljevac-samac.com

 

- Postavite ovdje svoj oglas -

Učitavanje...