domaljevac-šamac.com
Portal za općinu Domaljevac-Šamac

Dom naroda usvoji set zakona o pravima branitelja

Poboljšana prava branitelja

0 1.007

Za sanaciju javnih zdravstvenih ustanova u F BiH 225 milijuna KM, setom braniteljskih zakona popravlja se položaj branitelja i članova njihovih obitelji.

- Postavite ovdje svoj oglas -

U utorak 12.04. na izvanrednoj sjednici kojom je predsjedao Tomislav Martinović, Dom naroda Parlamenta Federacije BiH usvojio je Prijedlog zakona o financijskoj konsolidaciji i restrukturiranju javnih zdravstvenih ustanova u Federaciji BiH.  Potvrdom u Domu naroda,ovim zakonom, jednim od reformskih, prvi se  put na sustavan pomaže javnim zdravstvenim ustanovama u Federaciji BiH u saniranju nastalih dugovanja koja su krajem 2020. godine  dosegla iznos od 438 milijuna KM. Nakon što je ovaj zakon potvrđen u Domu naroda osigurani su uvjeti da  225 milijuna KM  bude raspoređeno za sanaciju i restrukturiranje dugova sveučilišnim bolnicama i kliničkim centrima u Mostaru, Sarajevu i Tuzli, županijskim bolnicama u Mostaru, Zenici, Bihaću, Goraždu, Orašju, i Livnu te općim bolnicama i zdravstvenim ustanovama u Konjicu, Gračanici, Sanskom Mostu, Sarajevu, Travniku, Novoj Biloj, Bugojnu, Jajcu i Tešnju. Uz nadzor  njihova korištenja, odobrenim sredstvima značajno će se stabilizirati zdravstveni sektor u Federaciji BH što je jedan od glavnih preduvjeta poboljšanja zdravstvenih usluga u javnim zdravstvenim ustanovama, u ovom slučaju sekundarne zdravstvene zaštite.

Dom naroda na istoj je sjednicu usvojio set od pet braniteljskih zakona; Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o prijevremenom povoljnijem umirovljenju branitelja Domovinskog rata, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravima branitelja i članova njihovih obitelji, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o demobiliziranim braniteljima i članova njihovih obitelji, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odličja i članova njihovih obitelji te Zakon o izmjeni Zakona o pravima branitelja i članova njihovih obitelji. Pored mogućnosti usklađivanja mirovina, na isti način kakav je propisan za druge umirovljenike u FBiH,  preostalim usvojenim zakonskim rješenjima poboljšava se status više kategorija branitelja i članova njihovih obitelji,počevši od djece koja su ratu ostala bez oba roditelja, a kojima se produžava starosna dob za ostvarenje prava na invalidninu do 35 godine života,  potom supruga preminulih branitelja i invalida do roditelja poginulih branitelja kojima se povećava naknada. Povećava se i osnovica za obračun invalidnina i naknada obiteljima poginulih branitelja. U prava se uvode i branitelji i njihove obitelji koji su povratnici u Republiku Srpsku, a zakonom je definirana i prednost u zapošljavanju branitelja i članova njihovih obitelji.  Posljednji iz seta usvojenih zakona odnosi na najtežu kategoriju ratnih vojnih invalida, paraplegičare i invalide prve kategorije koji nisu u stanju živjeti bez tuđe pomoći. Ivo Tadić, predsjednik Kluba Hrvata, izaslanici iz ovog Kluba te u konačnici i predsjedatelj Doma naroda Tomislav Martinović ukazali su na potrebu da svi zakoni iz oblasti prava branitelja moraju biti usuglašeni s braniteljskim udrugama, kako iz Armije R BiH tako i HVO-a koji se na jednak način moraju uvažavati.

Izaslanici u Domu naroda izglasali su i dokument Strategije razvitka Federacije BiH za razdoblje 2021.-2027. godina. Prihvaćeno je i Izvješće Parlamentarnog povjerenstva odgovornog za reviziju o revizijskim izvješćima revidiranih subjekata i korisnika Proračuna Federacije BiH za 2020. godinu.  K znanju su primjelja  i dva Izvješća o zaduženju Federacije BiH, prvo po osnovu emisije obveznica, a drugo rizničarskih zapisa.

domaljevac-samac.com

- Postavite ovdje svoj oglas -

Učitavanje...