domaljevac-šamac.com
Portal za općinu Domaljevac-Šamac

Diplomatski zimski bazar 2023 prikupio 270.000 KM za djecu i mlade u BiH

Udruga Angelus dobitnik donacije DWB

0 191

- Postavite ovdje svoj oglas -

 

The Diplomatski zimski bazar 2023 raised 270,000 KM in donations for children and youth in Bosnia and Herzegovina. The event, organized by Angelus, aimed to support the well-being of young individuals in the country. DWB, through its efforts, successfully gathered funds to contribute to various initiatives for the benefit of children and youth in BiH.

Organizacioni odbor Diplomatskog zimskog bazara sa zadovoljstvom objavljuje da je na manifestaciji održanoj u decembru 2023. godine prikupljeno više od 270.000 KM! Prihod će biti raspoređen za 26 udruženja koja pomažu djeci i mladima širom BiH.

Tim povodom, danas je u prostorijama Europe House-a održana Ceremonija uručivanja donacija Diplomatskog zimskog bazara za odabrane korisnike novčanih sredstava.

Na bazaru održanom u Skenderiji 2. decembra 2023. godine preko 12.000 posjetilaca uživalo je u hrani, piću i proizvodima iz cijelog svijeta. Zahvaljujući odličnoj saradnji sa našim sponzorima, 45 ambasada i međunarodnih organizacija i 5 škola, postigli smo izvanredan rezultat koji je značajno nadmašio prihode iz 2022. godine. Ovaj uspjeh je rezultat timskog rada, solidarnosti i volonterizma usmjerenog ka zajedničkom cilju: obezbjeđivanju svjetlije budućnosti djeci u nevolji.

Diplomatski zimski bazar je neprofitna organizacija u BiH koja pruža podršku djeci i mladima, kao i njihovim porodicama širom Bosne i Hercegovine, uključujući i one sa teškom finansijskom i socijalnom situacijom i fizičkim ili psihičkim poteškoćama.

Volonteri Organizacionog odbora za 2023. godinu bili su Gry Reinertsen (Norveška), Ilona Stölken  (Njemačka), Piet Bakker (Holandija), Tatiana Messerli (Švajcarska), Dorina Kolici (Albanija) i Madeline Ben Atiković (Filipini).

Organizacioni odbor se zahvaljuje svojim sponzorima među kojima su Grad Sarajevo, Kanton Sarajevo, EFT, Mineco, Telemach Fondacija, Adriatic Metals, Meggle i Pomozi.ba.

Korisnici novčanih sredstava Diplomatskog zimskog bazara 2023 su: 

 1. Bosanski doktori za osobe sa invaliditetom (BiH) – pružanje podrške osobama sa teškim invaliditetom kroz usluge personalne asistencije: 22.000 BAM
 2. Udruženje građanki Grahovo (Bosansko Grahovo) – vannastavni program koji pomaže djeci iz ugroženih porodica, pružajući im aktivnu pomoć u učenju i socijalizaciji: 14.000 BAM
 3. Kruh Sv. Ante (BiH) – stipendira socijalno i finansijski ugrožene studente iz cijele Bosne i Hercegovine: 12.000 BAM
 4. Novi Put (Mostar) – bori se protiv trgovine djecom, savremenog ropstva, nasilja u porodici, dječje pornografije i pedofilije: 15.000 BAM
 5. EMMAUS (Klokotnica-Doboj Istok) – pomoć djeci sa smetnjama u razvoju i iz ugroženih kategorija društva na njihovom putu ka samostalnosti: 13.000 BAM
 6. Angelus (Domaljevac Šamac) – rad sa decom sa posebnim potrebama i porodicama koje se suočavaju sa izazovima smetnje u razvoju, pomažući da se obezbijedi ravnopravan položaj u društvu: 12.000 BAM
 7. Srce za djecu oboljelu od raka (BiH) – pružanje podršku djeci oboljeloj od raka i njihovim porodicama, uključujući perike za gubitak kose: 10.000 BAM
 8. Los Rosales Centre (Mostar) – rad sa djecom i mladima s teškoćama u razvoju radi postizanja što većeg stepena samostalnosti: 10.000 BAM
 9. Dajte nam šansu (Sarajevo) – pruža zdravstvene i psihološke usluge za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju i njihove porodice: 11.000 BAM
 10. Budućnost (Sarajevo) – stvara bolje uslove za život djece iz spektra autizma: 11.000 BAM
 11. Obrazovanje gradi Bosnu i Hercegvinu – Jovan Divjak (BiH) – stipendiranje materijalno ugroženih srednjoškolaca i studenata: 10.000 BAM
 12. Drugačiji svijet (Bijeljina) – podržava djecu sa autizmom i smetnjama u razvoju i njihove porodice kroz edukativne radionice sa stručnim osobljem: 10.000 BAM
 13. Pomirenje (Zenica) – je rezidencijalni i dnevni centar uglavnom za romsku djecu: 9.000 BAM
 14. Obraduj nekoga (Bratunac, Srebrenica) – pomaže socijalno ugroženim bebama i djeci obezbjeđujući obroke, pelene i odjeću: 8.000 BAM
 15. Prijateljska kuća (Doboj) – obezbjeđuje porodični dom za djecu bez roditelja i podržava mnoge projekte u okruženju za poboljšanje života djece općenito: 10.000 BAM
 16. Lotos (Zenica) – pruža psihološku podršku djeci i mladima sa smetnjama u razvoju, kao i njihovim roditeljima i starateljima: 7.000 BAM
 17. PIPOL (Tuzla) – podržava liječenje, oporavak, rehabilitaciju i resocijalizaciju djece i mladih oboljelih od raka i njihovih porodica:7.000 BAM
 18. Rastimo zajedno (Gacko) – pruža individualne i grupne tretmane kako bi pomogla djeci sa smetnjama u razvoju da se integriraju u društvo: 10.000 BAM
 19. Mala škola (Vareš) – brine o djeci bez roditelja ili odgovarajuće roditeljske skrbi, bez obzira na njihovu vjersku i nacionalnu pripadnost: 7.000 BAM
 20. Dobro djelo (Sarajevo) – organizira radionice (koristeći neurofeedback terapeute) za djecu s teškoćama u razvoju i slabog materijalnog stanja: 7.000 BAM
 21. Humanitarna Organizacija Alfa (Bihać) – unapređuje materijalni položaj djece, mladih i porodica romske zajednice u Bihaću kako bi mogli bez siromaštva živjeti u svijetu ravnopravnosti: 10.000 BAM
 22. Tračak nade (Foča) – nabavlja pomoćnu opremu koja se koristi u liječenju djece i omladine sa smetnjama u razvoju: 7.000 BAM
 23. DTCare Sarajevo (Vlašić) – organizuje ljetne kampove sa ciljem osnaživanja mladih žena iz ugroženih porodica, marginalizovanih grupa ili žrtava zlostavljanja: 5.500 BAM
 24. Savez Slijepih Republike Srpske (Banja Luka) – osigurava osnovne preduslove za učenje Brajevog pisma za slijepu i slabovidu djecu: 7.500 BAM
 25. Udruženje roditelja djece sa proteškoćama u razvoju „Mala sirena“ (Zavidovići) – razvija centar za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju: 7.000 BAM
 26. Down Sy and Me (Banja Luka) – pruža logopedsku podršku djeci sa Downovim sindromom: 18.000 BAM.

 

Zajedno možemo puno.

Zajedno možemo više.

Zajedno smo Diplomatski Zimski Bazar. 🙂

 

Katarina Sara Vučetić

Economic Officer/Adviser

Royal Norwegian Embassy in Sarajevo

 

- Postavite ovdje svoj oglas -

Učitavanje...