domaljevac-šamac.com
Portal za općinu Domaljevac-Šamac

CRTICE IZ POVIJESTI: Dokumentirani zapis iz 1899. godine

Kada je Bazik bio Gornji Domaljevac

0 2.019

Uspio sam doći do jednog dokumenta iz 1899. godine. Možda ne zvuči da je riječ o nekakvom povijesnom, starom dokumentu, jer kada se u obzir uzme pisana ljudska povijest onda period od nekih 122 godine i nije neka povijest.

- Postavite ovdje svoj oglas -

Međutim, za nas ovaj dokument ima određeni značaj i zaslužuje da ga postavimo na našu web stranicu. Kada je u pitanju 1899. godina ostat će upamćena između ostalog i po tome što je njemački Opel, tadašnji veliki proizvođač bicikala, te godine počeo proizvoditi i automobile. Ali te godine zabilježena je i prva automobilska nesreća koja je odnijela ljudski život. Naime, Englez Edwin Sewell vozač automobila pogonjenim na benzin poginuo je u nesreći kod Londona.

Također, iste godine, u ožujku njemački Bayer (tj. Felix Hoffmann) registrira acetilsalicilnu kiselinu pod nazivom Aspirin. A potkraj godine u Barceloni je registriran nogometni klub FC Barcelona.

I danas se voze Opelova vozila, pije se Aspirin i navija se za Barcelonu. Reklo bi se kao da je 1899. godina bila jučer.

A gdje smo mi bili u toj godini. Kako je bilo u Domaljevcu, Baziku i Grebnicama? Te godine ili tih godina nitko iz Domlajevca nije postao fan Barcelone, nitko nije imao Opelov ni bicikl, a kamo li automobil. A Aspirin će u naše krajeve doći možda tek za nekih 50-tak godina.

Naši preci te 1899. godine nisu znali da Ajfelov toranj u Parizu stameno stoji već 10 godina.

Nisu znali za mnogo toga. A kako i bi? Komunikacije (u današnjem smislu) nisu postojale, a konji su još uvijek bili glavno i jedino prijevozno sredstvo. Stanovnika je bilo daleko manje i uglavnom su svi svoju egzistenciju osiguravali baveći se poljoprivredom. A tu su baš nailazili na velike probleme. Svake godine Sava je plavila ovo područje i ondašnjim seljanima zadavala je velike probleme. Uništavala im je ljetinu. Nasipi kakve danas poznajemo nisu postojali. Zapravo nije bilo nikakvih nasipa. Što se iz dokumenta kojeg ovdje predstavljamo da zaključiti. Postojala je jedino putna komunikacija između Orašja i Bosanskog Šamca. Povišen put i sam je bio znatno niži od današnje ceste. Ali kao takav imao je određenog uspjeha i znao je zaštiti sela od slabije nabujale Save.

Ondašnje Austro-Ugarske vlasti izgradile su jednu dionicu puta (carski drum) od Orašja do Domaljevca. To se ondašnjem stanovništvu učinilo kao dobro rješenje koje bi sela moglo štiti i od poplava. Ponukani tim rješenjem skupina od 14 predstavnika Domaljevca, Bazika i Grebnica na čelu sa seoskim knezovima obratila se općinskoj vlasti u Bosanskom Šamcu sa molbom da Visoka zemaljska vlada organizira i izgradi zaštitne barijere za ova tri sela i njihovo obradivo zemljište (zirat) kako bi ih zaštitili od poplava.

A nije ih plavila samo Sava. Poplava je dolazila i od strane Tolise. No, da ne prepričavam sadržaj dokumenta u nastavku donosim pretipkan sadržaj istog. Tekst je ostavljen u izvornom obliku, onako kako je i napisan. Time se može vidjeti do kakvih je jezičnih promjena u međuvremenu došlo. Naime ne može proći nezapaženo da se glas „h“ koristio često na kraju nekih imenica. Također su zanimljive alternacije kod glasa „jat“ i po pravilu umjesto današnjeg „ije“ koristilo se „ie“.

Ipak, kao glavni razlog zašto postavljamo ovu priču je jedan sasvim drugi podataka koji je za nas značajan, a posebice za moje Bazičane. Dokument govori o naseljima Grebnice, Doljnji (Donji) Domaljevac i Gornji Domaljevac. Ne spominje se Bazik. Međutim, na temelju prezimena predstavnika sela može se zaključiti da su Gornji Domaljevac predstavljali ljudi s prezimenima koja su danas bazička. Dokument svjedoči da je tih godina današnji Bazik uz dijelove današnjeg Domaljevca (najvjerojatnije područje Kališta u spoju s Bazikom) nosio naziv Gornji Domaljevac. Zašto je Bazik u to vrijeme bio Gornji Domaljevac nismo mogli saznati. Možda netko od naših čitatelja ima tu informaciju. Ali je evidentno da se Bazik i prije tog vremena nazivao današnjim imenom, jer se s tim imenom nalazio na austrijskim kartama ovog područja što se i vidi na priloženoj preslici zemljovida iz 1869. godine.

Vjerojatno je naziv Bazik selu vraćen nakon 1. sv. rata. Naravno uz odvajanje Kališta koja su zajedeno s Donjim Domaljevcom ponovo sjedinjuje u naselje Domaljevac. O tome, nažalost, nemamo pisanih tragova.

O samom dokumentu

Jedan list ovog dokumenta (prva strana) nije kvalitetno kopiran pa nam nedostaje par riječ tog dokumenta i ne znamo što je pisalo. Ako uspijemo nabaviti originalni dokument nadam se da ćemo moći rastumačiti i taj dio koji nedostaje. Također, za nekoliko riječi nismo 100% sigurni jesmo li ih dobro rastumačili. Iako rukopis dokumenta izgleda lijepo, znali smo imati problema s nekim riječima pa su moguće greške. Ali ako ih i ima nema ih puno.

Bit će nam drago ako netko od naših čitatelja ima tu sposobnost i znanje da prepozna što nije dobro pretipkano kako bi isto ispravili i ovu prepisku nadopunili.

U nastavku preslike dokumenta iz 1899. godine i naš pretipkani tekst koji će vam olakšati čitanje ovog dokumenta.

Pretipkan gornji tekst

 

 

Zapisnik

Od 23. marta 1899.

Sastavljen kod kotarske ispostave u Bos. Šamcu

Prisutni

Potpisani

 

Dolaze dolje navedeni zastupnici selah Doljnjeg i Gornjeg Domaljevca i Grebnica te daju u zapisnik sljedeće:

Očitovanje

 

Naša tri sela leže jedan do drugoga te su poplavbene okolnosti za njih sasvim jednake.

Opasnost nam preti od Save i od Tolise. Što se tiče Save to nas može u najglavnijem obraniti protiv poplave samo carski drum vodeći iz Šamca u Orašje.

Ta cesta jest prošle godine od strane Orašja do Doljnjeg Domaljevca podignuta te bi sada nužno bilo da se proširenje te ceste pram Šamca nastavi, iz tog razloga jerbo je Sava na više mjestah doprla do sela te ako ulije…???? (nedostaje dio teksta)

Usljed ove preteće opasnosti molimo najprizemnije da bi se izdizanje ceste ako je moguće još ove godine makar od Domaljevca do Odmuta provelo.

 ***

Rieka Tolisa obuhvaća kod većeg vodostaja sva tri sela i poplavi nam sve zirate, za osiguranje protiv istog postoji jedan nasip vodeći od carske ceste u Domaljevcu (granica među Gradačačkim i Brčanskim kotarom) u Grebnice a odatle na carsku cestu uz taj nasip nalazi se u hrdjavom stanju a tako je namješćen da nas nemože proti Tolisi sasvim obraniti.

Mi smo nevješti te nemožemo kazati kako bi se proti Tolisi mogli braniti te molimo da se način obranbe ustanovi od stručnjačke strane.

Medju cestom i Savom imamo mnogo zemljišta koje je vrlo plodno a nami od velike koristi, kako Sava danas teče uništit će ona malo po malo ne samo te zirate već i 45 milčevah od sela Gor. i Donj. Domaljevac te će stanovnici od tih kućah morati s vremenom na drugom mjestu tražiti si kućišta. Po našem mišljenju morali bi se u gornjem toku Save počem od Šamca pa do Domaljevca praviti neka vrsta branah mi na kojima mjestima neznamo jerbo je to predmet stručnjakov.

 ***

Iz predstojećega neka se izvoli uviditi da našima selima prieti opasnost djelomično i uništenje naših ziratah i kućištah te molimo da bi se pretpostavljene oblasti nama smilovali i obranili nas od očite pogibelji.

Naša sela su kroz vječite poplave financijalno dosta propali te nismo u stanju osim naših rukuh ništa doprinieti za podizanje obranbenih gradijah, za slučaj da bi se išle početi graditi od strane visoke zemaljske vlade pripravna su naša sela dati u prilog obćinsku rabotu ljudsku i životinjsku.

Ako bi pri gradjenju obranah nuždno bilo oduzeti koji komad zemljišta za gradjevne svrhe ili za proizvodnje gradjevnog materiala dati će ili bolje reći ustupiti će naša sela nuždne površine bezplatno.

 

Od sela Dolj. Domaljevac                              Gor. Domaljevac                            Od sela Grebnice

Gjuro Ćošković                                               Tado Čičković                                  Ivo Špionjak

Marko Gašparević                                          Luka Lukić                                       Jovo Mićić

Marko Piljić                                                     Ban Dujmenović                             Jovo Stojanović

Joso Dominković                                            Pilja Matić                                       Gjuro Tuzlak

                                                                         Šima Leovac                                    Ivo Prgomet

 

                                                                                       Zaključeno i podpisano

                                                                                                     Dragan…

Ovjereno pečatima:

Kotar Gradačac

Općina Bos. Šamac

Knez, Grebnice, G. Domaljevac i D. Domaljevac

 

Napomena:

U cijelom tekstu ima vrlo malo riječi čije je značenje nepoznato ili manje poznato. Za ovu prigodu izdvojili smo dvije riječe za koje dajemo tumačenje.

Zirat (ziratah) = obradivo, plodno zemljište

Milčevi (milčevah) = numere, zemljište pogodno za gradnju

- Postavite ovdje svoj oglas -

Učitavanje...