domaljevac-šamac.com
Portal za općinu Domaljevac-Šamac

Crkva u Domaljevcu i domaljevački svećenici

0 2.105

- Postavite ovdje svoj oglas -

Domaljevčani imaju crkvu u centru sela, ali su prvu crkvu, bolje reći kapelu, sagradili još davne 1859. godine i to od trošnog materijala župnog stana iz sela Tolise. Iako je kapela bila neuslovna, malena i trošna, služila je Domaljevčanima do 1894. godine, kada je napravljena nova crkva, koju većina mještana Domaljevca poznaje kao „staru crkvu“. Ta crkva je imala dimenzije 28,80 sa 9,45 metara. Imala je toranj, zvonik i divan oltar.

Treću, današnju crkvu, Domaljevčani su počeli graditi 04.11.1979. godine u vrijeme službovanja fra Roke Špionjaka, koji je na taj dan organizirao udaranje temelja crkve. Crkva ima dimenzije 29 x 32 metra. Kraj crkve se izdiže visok toranj sa zvonikom i satom. Crkvu je dovršio nasljednik fra Roke , fra Drago Perković.
Na Badnje veče 1987. godine u prisustvu velikog broja vjernika, održana je prva sveta misa. Bila je to ponoćka koju je služio fra Drago sa svojim pomoćnicima.
Kumovi današnje crkve su: Dominković Ivo – Mrmak i Miša Avdin.

Mještani Domaljevca se sahranjuju u mjesnom Groblju u Domaljevcu, najčešće po crkvenim obredima. Još uvijek nemaju mrtvačnicu i sprovodi se održavaju od kuće pokojnika.

Porijeklom iz Domaljevac do današnjeg dana bilo je svega šest (6) svecenika.Teško je pitanje, zašto Domaljevčani nisu masovnije išli za svećenike, kao na primjer Tolišani, Lučani, Kostrčani, Vodovljani? Mora se priznati da nije bio malen broj onih koji su počimali, ali nisu izdržali do kraja i rekli misu.

U Domaljevcu je od 1864. godine do sada službovao ukupno 41 svecenik sa statusom župnika.

Svećenici rođeni u Domaljevcu


FRA TADIJA TEPELUK ( 1819 – 1869.)

Rodio se u Domaljevcu 05.04.1819. godine od oca Ilije i majke Ivke rođene Leovac. Na krštenju je dobio ime Nikola. Osnovnu je školu završio u Tolisi, a srednju u Kraljevoj Sutjesci. Stupio je u novicijat 01.04.1834. godine u Kraljevoj Sutjesci. Studij filozofije i bogoslovije završio je u Italiji, gdje je rekao mladu misu 27.09.1844. godine. Poslije mlade mise se zadržao u Italiji još dvije godine. “Imao je sve do smrti za pjevanje glas, kao nitko drugi. Bio je i tenorista i glasoviti basisat. U pjevanju Gregorianskom bio je pravi virtuoz. Talijani su ga radi toga u veliko cienili pak su sve činili da Tepelukovića zadrže za sebe u Talijanskoj jer je uz velike svetkovine samo radi pjevanja povlačit po mnogim manastirima taliajnskim, pače su ga radi tog i u Rim bavili. – Nu Bosna je još uviek na svećenstvu oskudievala, te zato Tepeluković morade se u svoju domovinu vratit.” – Fra Bono Nedić, “Životopis redovnikah”
“Fra Tadija se svojim dubokim glasom (Basso) proslavio još kao mladić u Talijanskoj, gdje su mu mnogi zavidili kada je korom upravljao u Raveni, te ti ga nazvaše pjevači tamošnji pievcem bosanskim (il gallo Bosnese) nemogavši ga u pjevanju nadjačati” – Zagrebački katolički list, Zagreb 1861.
U Provinciju se vratio u srpnju 1864. godine. Došavši u Bosnu bijaše odmah naimenovan za koristu (grlovođu) u samostanu Sv. Ive Krstitelja. U notama i pjevanju podučavao je mladež mnogo godina. Bio je u Sutjesci više puta uz to i vikar. Iz Kraljeve Sutjeske ide 1853. godine za upravitelja župe u Ulicama, gdje ostaje četiri mjeseca, zatim za župnika u Sivši (1854-1856), Ulicama (1859-1861), Breškama (1861 – 1865) i po treći put u Ulicama (1869). Bio je i na dužnosti kapelamna u Kraljevoj Sutjesci i Tolisi.
Umro je u Ulicama 27.08.1869. godine. Prevezen je u Tolisu i pokopan na groblju Karaula. Zbog svoje susretljivosti, blage naravi i strpljivosti bio je veoma obljubljen kod svojih učenika i poznanika.

FRA PETAR TEPELUK (1834 – 1869.)
Rodio se u Domaljevcu 25.02.1834. godine od oca Petra i majke Klare , rođene Ančić. Na krštenju je dobio ime Mato.
Osnovnu školu je završio u Tolisi, a srednju u Kraljevoj Sutjesci, gdje je stupio u novicijat 17.09.1849. godine. Filozofiju je završio u Kraljevoj Sutjesci, a bogosloviju u Đakovu (1852 – 1856). Mladu misu je rekao u Domaljevcu 29.09.1856. godine.
Poslije mlade mise postavljen je za predavača filozofije i bogoslovije u Kraljevoj Sutjesci, odakle je, nakon nekoliko mjeseci, premješten za kapelana u Carigrad (1857 – 1858), te ponovo za predavača i drugog meštra novaka u Kraljevoj Sutjesci. U veljači 1859. ide u Francusku tražeći novčanu pomoć za gradnju novih crkava u Provinciji, zatim u austrougarske pokrajine radi otplate dugova rezidencije sv. Jurja u Carigradu. Obišao je Ugarsku, Austriju i Češku. U Češkoj se najduže zadržao (1861 – 1864). Vrativši se u Provinciju s ove druge proševine, postavljen je za župnika u Tišini (1864 – 1868), zatim po treći puta, za predavača u Kraljevoj Sutjesci.
Umro je u Kraljevoj Sutjesci 30.04. 1869. godine. Pokopan je na mjesnom groblju.

FRA ANTO TEPELUK KLARIĆ (1910 – 1945)
Rođen je u Domaljevcu 05.lipnja 1910. godine.
Kršten je sutradan u župnoj crkvi sv. Ane u Domaljevcu. Otac Tunjo i majka Anka rođena Brkić dali su mu ime Mato. Krstio ga je toliški samostanski vikar fra Zvonko Mikić, a krsni kum bio je Mato Anđić.
Osnovnu školu je završio u Domaljevcu, a osam razreda Franjevačke klasične gimnazije u Visokom. U novicijat je ušao u Fojnici 29. lipnja 1929. godine. Jednostavne zavjete je položio 30.lipnja 1930. godine, a svečane istoga datuma tri godine kasnije u Sarajevu. Bogosloviju je završio u Sarajevu, gdje je primio svećeničko ređenje 20. lipnja 1937. godine. Mladu misu je proslavio u Domaljevcu 26. srpnja 1937. godine. Bio je kapelan u Tramošnicu kod svojeg ujaka fra Bone Brkića (1938 – 1942) i župnik u Domaljevcu (1942 – 1945). Ubijen je 1945. godine. Kao student bogoslovije napisao je djelo „Strossmayer i školovanje bosanskih klerika“.

Vlč MARKO HRSKANOVIĆ
Rođen je 8.svibnja 1951. Godine u Domaljevcu. Osnovnu školu je pohađao u Domaljevcu, a gimnazijsku naobrazbu u Interdijecanskom dječačkom sjemeništu u Zagrebu. Filozofiju i teologiju studirao je na Vrbosanskoj katoličkoj bogosloviji u Sarajevu. Za svećenika Vrhbosanske biskupije zaređen je 29. lipnja 1977. godine u Sarajevu.
Službe: kapelan u Župi Sv. Josipa u Sarajevu (1977-78), a zatim u Župi Srca Isusova (katedrala) također u Sarajevu (1978).
Boravi u Dablinu i Irskoj 1978 – 1979 u svrhu pripremanja za misionarsko djelovanje. Po povratku postavljen za prefekta bogoslova (1979 -80). Godine 1982. imenovan župnikom u župi Živinice kod Tuzle gdje djeluje do 1991. godine U tom periodu vrši službu dekana Tuzlanskog dekanata (1984 – 1992). Imenovan vicerektorom u Vrhbosanskoj katoličkoj bogosloviji (1991 -1992). Od 1993. – 2001. godine je župnik u Župi „imena Marijina“ u Oštroj Luci – Boku. Od 2001 – 2003. župnik je u Župi „Rođenja Blažene Djevice Marije“ u Brusnici kod Bos. Broda. U periodu od 2003 -2004. godine je upravitelj Župe Sv. Antuna Padovanskog u Gornjim Močilima – Sijekovac.
Bio je glavni urednik „Vrela života – časopisa za duhovnost“ – Sarajevo (1980-1982).
Napisao je nekoliko pismenih radova u vrijeme studija teologije, te uvodnika članaka i recenzija. Objavljivao je priloge u „Mladom teologu“ – časopisu studenata VVTS (Bogoslovije), te u Biltenu o 100 – godišnjici Vrhbosanske metropolije.

FRA MATO PILJIĆ (FRA STJEPAN GAŠPAREVIĆ)
Rođen je 19.03.1875. godine u Domaljevcu. Zaređen je 1898. godine. Radio je i umro u selu Ravljani kod Ogulina, gdje je i umro 1924. godine.


Vlč ĐUKIĆ MARIJAN – MARŠO
Roden je u Domaljevcu 1954.godine, trenutno je na službi u župnom uredu Davor u Hrvatskoj. (do zaključenja teksta uredništvo nije uspjelo prikupiti više podataka o vlč. Marijanu Đukić)

 

Svećenici na službi u Domaljevcu od osnivanja Župe

 

Ime i prezimeMjestooddo
1.Fra Marijan KumovićSarajevo12.08.1864.18.10.1864.
2.Fra Mato OršolićTolisa04.11.1864.31.05.1870.
3.Fra Pavo KneževićUgljara01.06.1870.01.05.1872.
4.Fra imo OrćolićTolisa02.05.1872.03.05.1874.
5.Fra Augustin OršolićTolisa04.05.1874.25.04.1877.
6.Fra Andrija PetrovićTolisa28.04.1877.13.05.1878.
7.Fra Ivo OršolićTolisa14.05.1878.04.06.1889.
8.Fra Pavo KneževićUgljara05.06.1889.28.04.1893.
9.Fra Mato PrgićD. Mahala29.04.1893.01.02.1894.
10.Fra Mato IvkovićKostrč02.02.1894.28.03.1897.
11.Fra Filip OršolićTolisa16.06.1897.10.10.1900.
12.Fra Grgo DošenUgljara11.10.1900.10.05.1901.
13.Fra Ivo OršolićTolisa11.05.1901.10.11.1902.
14.Fra Bono BrkićBazik10.11.1902.01.05.1903.
15.Fra Marko BaotićD. Mahala02.05.1903.22.09.1904.
16.Fra Ilija LacićDubrave23.09.1904.03.07.1906.
17.Fra Ambroža ŽivkovićKostrč04.07.1906.30.06.1912.
18.Fra Zvonko MikićKostrč01.07.1912.27.05.1914.
19.Fra Jozo BožanovićNovo Selo28.05.1914.20.05.1919.
20.Fra Zvonko MikićKostrč21.10.1919.25.06.1922.
21.Fra Peregrin BrkovićVare26.06.1922.20.05.1924.
22.Fra Milivoj MijatovićB. Bijela21.05.1924.25.05.1926.
23.Fra Zvonko MikićKostrč26.05.1926.31.05.1938.
24.Fra Valerije FilipovićBok01.06.1938.25.10.1938.
25.Fra Ambroža ŽivkovićKostrč01.11.1938.10.03.1940.
26.Fra Ivan Kr. TomićNijemci01.11.1940.20.06.1941.
27.Fra Teofik PrgićFojnica10.06.1941.12.11.1942.
28.Fra Anto TepelukDomaljevac15.11.1942.08.04.1945.
29.Fra Mirko BrandićDonji Hasić25.04.1945.20.06.1946.
30.Fra Mladen MomčinovićKiseljak15.07.1964.30.06.1947.
31.Fra Ivan Kr. TomićNijemci01.07.1947.02.06.1956.
32.Fra Mato PrgićUgljara03.06.1956.11.09.1958.
33.Fra Ivo KrešoRuma – Šćit12.09.1958.30.11.1958.
34.Fra Bono Ravlić RipacRuma20.12.1959.20.06.1964.
35.Fra Anto AdžamićS. Slatina22.06.1964.18.08.1970.
36.Fra Kruno PejičićMatići19.08.1970.21.06.1974.
37.Fra Roko ŠpionjakBazik22.06.1974.05.07.1984.
38.Fra Drago PerkovićNovi Šeher05.07.984.26.07.1991.
39.Fra Vinko ĆuroNovi Šeher27.07.1991.
40.Fra Anto PušeljićGrebnice
41.Fra Pero OršolićTolisa22.08.2003.
42.Fra Bono
43.Fra Pero BaotićTolisa22.08.2003.
44.Fra Blaž MarkovićMatići
45.Fra Anto PušeljićGrebnice

Podaci u gornjoj tabeli su nepotpuni. Prikupljamo iste i blagovremeno ćemo ih objaviti.

Tekst preuzet iz arhiva domaljevac.com

- Postavite ovdje svoj oglas -

Učitavanje...